W HOŁDZIE JULIANOWI JASTRZĘBSKIEMU Z PLUT PATRIOCIE SĘDZIWEMU