5-letnie kadencje rad gmin, miast, powiatów i województw, dwukadencyjność wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast oraz transmisja obrad sesji – to najważniejsze zmiany w ordynacji wyborczej, które 31 stycznia wchodzą w życie.
Na podstawie nowych zapisów, podczas jesiennych wyborów samorządowych będziemy wybierali w Łukowie nowy skład Rady Miasta, której kadencja będzie trwała teraz nie cztery, ale pięć lat. Nie będzie już 21 jednomandatowych okręgów wyborczych, w których wybierano radnych. Powrócą okręgi wielomandatowe. Ponownie pojawią się listy różnych komitetów wyborczych, z kandydatami, na których będziemy głosować. Jednomandatowe okręgi wyborcze (JOW-y) będą obowiązywać tylko w gminach do 20 tys. mieszkańców.
Zgodnie z nowelą z głosowania korespondencyjnego będą mogły skorzystać tylko osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Możliwość ta nie będzie dostępna dla osób starszych i Polaków mieszkających za granicą.
Ustawa wprowadza też dwa rodzaje komisji obwodowych: jedną ds. przeprowadzenia głosowania i drugą ds. ustalenia wyników głosowania. Pierwsza będzie przekazywać drugiej m.in. urnę wyborczą, spis wyborców oraz niewykorzystane karty do głosowania. Druga komisja będzie zaczynać pracę po zakończeniu głosowania w lokalu wyborczym.
Nowelizacja przewiduje, że od rozpoczęcia pracy przez komisję ds. przeprowadzenia głosowania do podpisania protokołu przez komisję ds. ustalenia wyników głosowania prowadzona będzie internetowa transmisja z lokalu wyborczego. W przypadku, gdyby transmisja była niemożliwa z przyczyn technicznych, czynności w lokalu wyborczym będą nagrywane, a następnie udostępniane na stronie internetowej PKW.
Ustawa, która wprowadza zmiany w kodeksie wyborczym, zmienia również przepisy ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z nowelizacją obrady każdej rady gminy będą transmitowane, a nagrania obrad będą udostępnianie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronach internetowych gminy.
Obecna kadencja rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast upływa 16 listopada 2018 roku. Wybory odbędą się w dzień wolny od pracy przypadający nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 7 dni przed upływem kadencji rad. W tym wypadku w grę wchodzą trzy niedziele: 21 października, 28 października lub 4 listopada.