Po prawie 20 latach Elżbieta Sawicka przestała pełnić funkcję skarbnika powiatu. Nowym skarbnikiem została Monika Wodyk – Netczuk. Decyzja w tej sprawie zapadła podczas sesji Rady Powiatu, która odbyła się 29 stycznia.
Elżbieta Sawicka została powołana na stanowisko skarbnika  przez pierwszego starostę łukowskiego Jana Szczygielskiego. Teraz podjęła decyzję o przejściu na emeryturę i złożyła wniosek do Zarządu Powiatu w sprawie odwołania z pełnionej funkcji. Podczas sesji radni przyjęli w tej sprawie stosowna uchwałę. Następnie została podjęta uchwała dotycząca powołania na skarbnika powiatu. To stanowisko powierzono Monice Wodyk – Netczuk, która dotychczas pełniła funkcję naczelnika Wydziału Finansowo – Budżetowego.