Radni powiatowi wyrazili zgodę na zaciągnięcie przez Zarząd Powiatu kredytu w wysokości blisko 11 milionów złotych. Ma on zostać przeznaczony na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniejszych zobowiązań.
Podczas odbywającej się w poniedziałek 29 stycznia sesji Rady Powiatu Łukowskiego, zapadła decyzja o zaciągnięciu kredytu. Ma być to kwota blisko 11 milionów. Zaplanowano, że kredyt będzie spłacany przez 10 lat. Podczas dyskusji radny Krzysztof Fornal zwrócił uwagę, że będzie to miało długofalowe konsekwencje. Podkreślał też, że może to oznaczać zatrzymanie powiatowych inwestycji w kolejnych latach. Natomaist zdaniem radnego Władysława Karasia, bez tego kredytu nie można byłoby zrealizować inwestycji zaplanowanych w tegorocznym budżecie.
Ostatecznie uchwała o zaciągnięciu kredytu została przyjęta. Za głosowało jedenastu radnych, siedmiu było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.
Relacja z sesji Rady Powiatu już wkrótce w Master TV.