Komenda Powiatowa Policji w Łukowie poszukuje kandydatów na stanowisko starszy inspektor do spraw bezpieczeństwa  i higieny pracy i ppoż.
Zakres zadań jakie obejmuje to stanowisko to m.in.: przeprowadzanie kontroli warunków służby i pracy, przeprowadzanie postępowań powypadkowych funkcjonariuszy i pracowników KPP Łuków, sporządzanie analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
Kandydaci powinni mieć wykształcenie o kierunku bądź specjalności BHP i min. 3-letni staż pracy w służbie BHP. Proponowane wynagrodzenie jest w wysokości 2100 zł brutto.
CV oraz list motywacyjny kandydaci mogą składać do 7 lutego pod adresem KPP Łuków, ul. Międzyrzecka 9, pokój 10.
Szczegółowe informacje na temat warunków pracy i wymagań dostępne są pod adresem
https://nabory.kprm.gov.pl/lubelskie/lukow/starszy-inspektor,21555