W ostatnią niedzielę stycznia, dzieci z Niepublicznego Przedszkola Sióstr Nazaretanek w Łukowie wykonały przed licznie zgromadzoną widownią Jasełka. Łącznie na scenie wystąpiło 125 aktorów.
W Jubileuszowym Roku obchodów 100-lecia Niepodległości Polski jasełka przedszkola miały szczególny charakter. Jak na scenie można było usłyszeć: „GPS niebieski nie został włączony” i zamiast do Betlejem, Maryja i Józef trafili do pięknej Polskiej Krainy. Trafili wraz z Aniołami, Gwiazdą i Kolędą. Aniołowie wieścili Boże Narodzenie w całym kraju. Najpierw hołd Dzieciątku Jezus złożyli Górale i Góraleczki (3-latki) i cudowne stadko Owieczek (2,5-latki), które pasło się pośród tatrzańskich hal. Ze starego Krakowa przybyli z tańcem i darami Krakowiacy z Krakowiankami (5-latki). Później pojawili się Kujawiacy (4-latki), którzy wzruszyli publiczność wspaniałym tańcem do rzewnej, ludowej melodii „Czerwone Jabłuszko”. Zgodnie ze specjalnie wydanym rozkazem, do szkopki zostali zaproszeni także Łukowianie (6-latki), którzy pięknie zatańczyli dla Najświętszej Rodziny.
  Jak można przeczytać na stronie przedszkola: „Cuda się zdarzają… Są wyrażone w obdarowaniu wzajemną otwartością, życzliwością, pomocą, współpracą, ofiarowaniem swojego czasu. Doświadczaliśmy ich w organizacji i przygotowaniu jasełek w postawach i zaangażowaniu rodziców naszych przedszkolaków, sióstr, nauczycieli, osób, które pomagały nam przygotować to przedsięwzięcie”.
GALERIA ZDJĘĆ – JASEŁKA