379 tysięcy złotych to kwota, jaką otrzymają z budżetu miasta organizacje i stowarzyszenia prowadzące działalność sportową. Pieniądze te zostaną podzielone w drodze konkursu ofert. Na największe dofinansowanie z budżetu miasta może liczyć jak co roku ŁKS Orlęta Łuków. Na działalność klubu przeznaczono blisko 300 tys.
Udział w konkursie ofert na realizację zadań miasta o charakterze pożytku publicznego w 2018 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, mogą brać organizacje pozarządowe oraz podmioty o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działające na terenie miasta lub na rzecz jej mieszkańców. Oferty należy składać do 30 stycznia. Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmuje burmistrz, w oparciu o opinię Komisji Konkursowej. Posiedzenie komisji, na którym rozpatrzone zostaną oferty, zaplanowano na 31 stycznia.
Konkurs ofert ogłoszony przez Urząd Miasta dotyczy następujących zadań:
1) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym w obwodzie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łukowie – kwota zabezpieczona do 8 000 zł
2) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łukowie – kwota zabezpieczona do 5 000 zł,
3) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 5 w Łukowie – kwota zabezpieczona do 4 000 zł,
4) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Łukowie – kwota zabezpieczona do 4 000zł,
5) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 3 w Łukowie – kwota zabezpieczona do 4 000 zł,
6) Prowadzenie sekcji piłki ręcznej – szkolenie i udział w zawodach – kwota zabezpieczona do 25 000 zł,
7) Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w piłce nożnej, obejmujące min. 5 grup szkoleniowych w różnych kategoriach wiekowych, szkolenie i współzawodnictwo sportowe w podnoszeniu ciężarów i kulturystyce, w zapasach, w boksie, piłce siatkowej, tenisie ziemnym zgłoszonych w okręgowych związkach sportowych – kwota zabezpieczona do 290 000 zł,
8) Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych – kwota zabezpieczona do 5 000 zł,
9) Prowadzenie sekcji pływackiej – szkolenie i udział w zawodach – kwota zabezpieczona do 10 000 zł,
10) Szkolenie w zakresie piłki nożnej chłopców do wieku trampkarza młodszego na bazie miejskich szkół podstawowych (min. 3 grupy szkoleniowe w różnych kategoriach wiekowych) – kwota zabezpieczona do 20 000 zł,
11) Działalność mająca na celu popularyzację biegania, postaw prozdrowotnych z zakresu aktywności fizycznej integrującą społeczność lokalną oraz charytatywnych – kwota zabezpieczona do 4 000 zł,
Szczegółowe informacje na temat konkursu ofert znaleźć można na stronie internetowej Urzędu Miasta.