Uczniowie IV LO im. Jana Pawła II spędzą ferie w szkole. Na zajęcia chcą przychodzić przyszli maturzyści.
Nauczyciele IV LO im. Jana Pawła II w Łukowie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich uczniów, którzy wolny czas chcą wykorzystać na przedmaturalne powtórki, będą prowadzić w pierwszym tygodniu ferii dodatkowe spotkania. Zaplanowano symulację ustnej części egzaminu
z języka polskiego oraz próbną maturę z części pisemnej. Pod kierunkiem matematyków uczniowie będą rozwiązywać zadania egzaminacyjne, na zajęciach z fizyki, oprócz zadań teoretycznych, przeprowadzą eksperymenty, a podczas zajęć
z języka angielskiego, będą mieli kolejną okazję prowadzić konwersacje.
Pozornie, spotkania te mogą przypominać zwykłe lekcje, ale jak pokazuje doświadczenie poprzednich lat, ferie w szkole – bez dzwonków, pośpiechu i presji zdobycia ocen, to czas sprzyjający bardziej efektywnej pracy, który pozwala budować bliższe relacje pomiędzy nauczycielami i uczniami.