W kompleksie leśnym Jata znaleziono już 31 padłych dzików. Po ich zbadaniu okazało się, że 23 sztuki były zarażone wirusem ASF. W tej sytuacji Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łukowie wydał kolejne rozporządzenie
w sprawie zwalczania tej choroby i powiększył obszar skażony o część gminy Stanin oraz gminę Stoczek Łukowski.
Obecnie obszar skażony afrykańskim pomorem świń obejmuje część gminy wiejskiej Łuków, część gminy Trzebieszów, część gminy Stanin oraz gminę Stoczek Łukowski. Jak informuje nas doktor Leszek Mioduski,
w najbliższym czasie dojdzie do kolejnych zmian. Na obszarach skażonych zostanie wprowadzona strefa tzw. czerwona. Będzie to oznaczało, że rolnicy będą mogli przewozić zwierzęta tylko po ich wcześniejszym zbadaniu przez lekarza weterynarii i wykluczeniu wirusa ASF.
Jak informuje doktor Leszek Mioduski wszedł również w życie nowy program przeszukiwania lasów. Opracował go Główny Lekarz Weterynarii przy współpracy z dyrektorem generalnym Lasów Państwowych oraz prezesem Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego. Przeszukania lasów i poszukiwanie padłych dzików ma odbywać się na terenie całego kraju,. Natomaist tam, gdzie znalezione zostaną padłe zwierzęta, przeszukania będą odbywać się co dwa tygodnie.
Powiatowy Lekarz Weterynarii doktor Leszek Mioduski wciąż apeluje do rolników przestrzegali wszystkich nakazów. Ma to pomóc w tym, aby wirus ASF nie przeniósł się z lasów do hodowli trzody chlewnej.