Club Weteranów Szos, Towarzystwo Fruwającej Muchy oraz portal Łuków Historia zorganizowały spotkanie z okazji 155. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Mieszkańcy Łukowa spotkali się w poniedziałek, 22 sierpnia, w parku miejskim przy „Mówiących Kamieniach” poświęconych bohaterom powstania.
Historię powstania przypomniała Ewa Sposób. Złożono kwiaty przy tablicach poświęconych księdzu Stanisławowi Brzósce oraz jego adiutantowi Franciszkowi Wilczyńskiemu. Było też ognisko i pieczone ziemniaki. Uczestnicy spotkania odwiedzili też mogiły powstańców znajdujące się na łukowskim cmentarzu.