Już po raz trzeci Łukowskie Stowarzyszenie Rozwoju oraz Towarzystwo Przyrodniczo – Historyczne Orlik oraz gminy Łuków i Wiśniew zaprosiły do udziału w III Pieszym Rajdzie Powstańczym imienia księdza Stanisława Brzóski – bohatera Powstania Styczniowego. Odbył się on nocą z 19 na 20 stycznia.
W tym roku Rajd wyruszył z Łazów, gdzie nadano rondu imienia adiutanta księdza Brzóski, Franciszka Wilczyńskiego, który urodził się w Łazach, i który w wieku zaledwie 22 lat zginął razem ze swoim dowódcą.
W Rajdzie udział wzięło blisko 130 osób. Celem ich nocnej wędrówki był pomnik księdza Brzóski w Jacie. Wyruszył tam dwie grupy: z Łazów i z Wiśniewa. Grupa łukowska liczyła blisko 90 osób. Grupa wiśniewska 40. Obie spotkały się około północy w rezerwacie Jata. Wśród uczestników rajdu byli m.in. uczniowie z Radoryża Smolanego oraz klerycy z Seminarium w Opolu Nowym.
Relacja z III Pieszego Rajdu Powstańczego wkrótce w Master TV
Fot. Paweł Przeździak