Rozpoczęły się w Łukowie obchody 155. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Zainaugurowała je sesja historyczna, przygotowana przez Muzeum Regionalne Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej oraz Starostwo Powiatowe. Podczas sesji odbyła się też promocja pierwszej publikacji o Franciszku Wilczyńskim, bohaterze Powstania, której autorką Małgorzata Szczygielska.
Sesja odbyła się w auli I LO im. T. Kościuszki. Spotkanie poświęcone Powstaniu Styczniowym, było jednocześnie inauguracją łukowskich obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Pierwszy z referatów, przygotowany przez Michała Mojskiego, dotyczył genezy, przebiegu i skutków powstania z uwzględnieniem wydarzeń na Ziemi Łukowskiej. Następnie Mirosław Matosek przybliżył zebranym postacie pułkownika Walentego Lewandowskiego i ks. Wawrzyńca Lewandowskiego. Ostatni referat, autorstwa Małgorzaty Szczygielskiej, opowiadał o życiu Franciszka Wilczyńskiego, łukowianina i adiutanta ks. Brzóski.
Po wystąpieniach referentów głos zabrał Jan Janusz Jastrzębski, a po nim poruszające świadectwo przedstawił Waldemar Kosieradzki – potomek w prostej linii sołtysa Ksawerego Bielińskiego, który za pomoc ks. Brzósce został zesłany na Sybir, skąd nigdy nie powrócił.
Sesji towarzyszyła wystawa planszowa o ks. Stanisławie Brzósce, pochodząca ze zbiorów Muzeum Historii i Tradycji Waldemara Kosieradzkiego z Łosic, oraz promocja najnowszych wydawnictw Muzeum Regionalnego w Łukowie i Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łukowskiej: „Adiutant wiekuisty. Franciszek Wilczyński (1842-1865)” (wyd. 2017) oraz „W mundurze i w sutannie. Pułkownik Walenty Lewandowski i ks. Wawrzyniec Lewandowski, bohaterowie powstania styczniowego” (wyd. 2018 w serii Zeszyty Łukowie, nr 25). Autorka książki o Franciszku Wilczyńskim jest Małgorzata Szczygielska, na co dzień pracująca w Muzeum Regionalnym w Łukowie.