Dzięki staraniom Nadleśnictwa Łuków ukazała się pierwsza, przyrodnicza monografia poświecona Rezerwatowi Jata. Publikacja nosi tytuł „Jata. Rezerwat przyrody, miejsce pamięci”. Autorami poszczególnych rozdziałów są naukowcy prowadzący od wielu lat badania na terenie Jaty oraz pracownicy Nadleśnictwa.
Publikacja została wydana przez Lasy Państwowe w ramach kampanii: „Lasy Państwowe. Zapraszamy – Las dobre sąsiedztwo”. Opracowania naukowego podjęli się Roman Zielony i Justyna Nowakowska z SGGW w Warszawie. Książka zawiera bardzo szczegółowe opracowanie danych historycznych i przyrodniczych tego wyjątkowego rezerwatu. Autorzy dotarli do wielu unikalnych dokumentów, zdjęć i map  z czasów powołania rezerwatu. Procesy przyrodnicze zachodzące w Jacie zostały opisane w oparciu o badania prowadzone na tym terenie przez blisko 80 lat. Dzięki temu można prześledzić zmiany w faunie i florze rezerwatu.
Publikacja na temat rezerwatu, który ma już 80 lat, liczy blisko 200 stron i zawiera ponad 80 zdjęć oraz około 50 map i tabel.