W Szkole Podstawowej nr 4 w Łukowie, odbył się miejski konkurs pt. „ Co wiesz o zdrowym stylu życia – bez używek?”, nad którym patronat honorowy objął Burmistrz Łukowa Dariusz Szustek.
Test wiedzy był skierowany do uczniów klas siódmych z łukowskich szkół. Celem konkursu było propagowanie profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych, zwiększenie wiedzy nt. skutków zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych oraz promowanie życia wolnego od wszelkiego rodzaju używek, poszerzanie wiedzy uczniów na temat zasad zdrowego żywienia i dietetyki, kształtowanie prawidłowych nawyków zdrowego odżywiania się, jak również doskonalenie znajomości wpływu ruchu i gimnastyki na organizm człowieka.
 
Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców:
I miejsce  – Karol Król  (SP nr 2)
II miejsce – Natan Madej (SP nr 4)
III miejsce –  Karolina Cabaj (SP nr 2)
Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe, natomiast wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.
Klub Promocji Zdrowego Stylu Życia, którego założycielkami są Ilona Dmowska, Joanna Szczygielska oraz Agnieszka Gaja- Michalak, już trzeci rok inspiruje uczniów do podejmowania na terenie szkoły i poza nią różnych działań promujących zdrowy styl życia.

dav

dav