W tegorocznym budżecie miasta przeznaczono 150 tys. zł na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy pływalni krytej Delfinek. Władze miasta planują powiększyć basen o część rekreacyjną.
Łukowska kryta pływalnia ma być podzielona na dwie części. Obecny basen ma służyć zaawansowanym pływakom oraz nauce pływania. Nowa niecka zaś ma być częścią rekreacyjną z wodnymi atrakcjami oraz miejscem dla małych dzieci z rodzicami.
Teren pod nową część pływalni jest już wyznaczony. To stare asfaltowe boisko przy SP5. Działka została już wydzielona i przekazana w zarząd Ośrodka Sportu i Rekreacji. W związku z rozbudową zmieni się też wejście na pływalnię, które powstanie od strony ul. Siedleckiej.
Opracowanie dokumentacji i określenie wstępnego kosztorysu będzie pierwszym krokiem. Następnie potrzebna będzie zgoda Rady Miasta na przeznaczenie odpowiednich pieniędzy na rozbudowę pływalni.