W Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych rozdzwoniły się telefony w sprawie przelewów na nowe rachunki do opłacania składek. Przedsiębiorcy pytają o swoje numery kont i o to, jak opisać przelew do ZUS.
W ciągu zaledwie czterech dni konsultanci Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS odebrali około 5,5 tysiąca połączeń od przedsiębiorców w sprawie e-składki, czyli nowych zasad opłacania składek. Instytucja przypomina, że odpowiedzi na większość pytań najszybciej można znaleźć na stronie www.zus.pl/eskladka. O co najczęściej pytają klienci?
Jaki jest mój numer rachunku?
Numer własnego rachunku do opłacania składek najprościej sprawdzić w wyszukiwarce na stronie www.eskladka.pl. Ostatnie cyfry rachunku składkowego są zgodne z numerem NIP przedsiębiorcy. Każdy numer rachunku ZUS zawiera również ciąg cyfr: 60000002026.
Jak opisać przelew do ZUS?
Od stycznia wpłaty do ZUS realizuje się zwykłym przelewem, takim jak np. rachunek za prąd. Najważniejsze, by w przelewie przedsiębiorca wpisał prawidłowo numer swojego rachunku składkowego. To dzięki niemu ZUS zidentyfikuje, od kogo przyszła wpłata. Koniecznie trzeba też wpisać łączną kwotę składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej.
Tytuł przelewu ustala sam przedsiębiorca, może więc na przykład wpisać po prostu „składki”. W pole o odbiorcy można wpisać dodatkowo – „ZUS”, a w pole o zleceniodawcy: imię i nazwisko przedsiębiorcy lub jego nazwę skróconą.
Jak wpłata pokryje należności?
ZUS rozdzieli wpłatę na poszczególne fundusze: ubezpieczenia społeczne, Fundusz Emerytur Pomostowych, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zrobi to na podstawie ostatniej deklaracji rozliczeniowej przedsiębiorcy.
Jak ZUS rozliczy konto z zadłużeniem?
W pierwszej kolejności wpłata pokrywa najstarsze zadłużenie przedsiębiorcy w ZUS, wraz z odsetkami. Nowe zasady rozliczania składek mogą więc wpłynąć na podleganie dobrowolnym ubezpieczeniom. Jeśli przedsiębiorca jest objęty tylko obowiązkowymi ubezpieczeniami, to nadal będzie ubezpieczony, z tym że na jego koncie będzie zaległość.
Więcej informacji na www.zus.pl/eskladka