W lesie w okolicach Kownatek, na terenie gminy Łuków, znaleziono cztery padle dziki. Jak wykazały badania wszystkie były zarażone wirusem ASF. W związku z tą sytuacją, Leszek Mioduski, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łukowie, wydał rozporządzenie dotyczące zwalczania afrykańskiego pomoru świń, które dotyczy rolników z gminy Łuków i Trzebieszów.
W dziewięciu gminach powiatu łukowskiego już prawie rok temu wprowadzono strefę żółtą. Jak dotąd nie znaleziono żadnego ogniska ASF wśród trzody chlewnej. Natomiast w grudniu znaleziono cztery martwe dziki, które były zarażone wirusem ASF. To spowodowało konieczność wydania rozporządzenia, w którym Powiatowy Lekarz Weterynarii określił obszary skażone, które obejmują gminę Łuków i gminę Trzebieszów.
Określenie obszarów skażonych oznacza dla hodowców trzody chlewnej to, że będą musieli m.in. przeprowadzić szczegółowy spis wszystkich zwierząt. Natomiast przewóz trzody będzie mógł się odbywać tylko za zgodą Powiatowego Lekarza Weterynarii.