Od nowego roku Anna Kwiatkowska nie pełni już funkcji Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łukowie. Kierowanie Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Łukowie powierzono Elżbiecie Poddębniak.
Z końcem grudnia 2017 roku upływała 5-letnia kadencja Anny Kwiatkowskiej na stanowisku Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Starosta Janusz Kozioł złożył wniosek do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o przedłużenie kadencji. Pod koniec grudnia przyszła odpowiedź z Lublina. Wojewódzki Inspektor Sanitarny nie wyraził zgody na powołanie Anny Kwiatkowskiej na kolejną kadencję. W tej sytuacji zdecydowano o powierzeniu obowiązków dyrektora Elżbiecie Poddębniak, pracownicy Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. Te obowiązki będzie pełnić przez osiem miesięcy.