W ramach Programu „Pływam z Delfinkiem”, każde dziecko w wieku 3-16 lat zamieszkałe na terenie Gminy Łuków lub dziecko spoza gminy będące uczniem szkoły i przedszkola prowadzonego przez Gminę Łuków, otrzyma 4 bezpłatne wejścia w miesiącu na pływalnię Delfinek. Rodzic/opiekun prawny otrzyma 1 bezpłatne wejście w miesiącu.
Każda uprawniona osoba otrzyma karnet na okresy od 1 stycznia do 30 czerwca oraz od 1 października do 30 listopada. Niewykorzystane wejścia będzie można realizować w kolejnych miesiącach, a te z okresu styczeń-czerwiec można będzie również wykorzystać na basenach letnich Delfin w okresie od czerwca do sierpnia 2018 r. Bilety będzie można odbierać tak jak dotychczas – w Gminnym Zespole Oświatowym w Łukowie, ul. Świderska 12, pok. 42.