W nocy z 19 na 20 stycznia odbędzie się III Pieszy Rajd Powstańczy im. ks. Stanisława Brzóski. Zanim piechurzy wyruszą na trasę, odbędzie się uroczyste nadanie rondu w Łazach imienia Franciszka Wilczyńskiego,
Około godziny 18:00 w Łazach odbędą się uroczystości związane z nadaniem rondu imienia – adiutanta ks. St. Brzóski – Franciszka Wilczyńskiego, który urodził się w tej podłukowskiej miejscowości. Uczestnicy rajdu z Łazów wyruszą na 26-kilometrową trasę, prowadzącą przez cmentarz parafialny w Łukowie, pomnik H. Sienkiewicza, Poważe, Zalesie, aż do pomnika ks. Brzóski. Jednym z punktów rajdu będzie ognisko w leśniczówce Dąbrówka. Rajd zakończy się pod pomnikiem Powstańców Styczniowych przed Kolegiatą Łukowską.
Podobnej długości trasę przejdą piechurzy z Wiśniewa. Obydwie grupy spotkają się przy pomniku ks. Brzóski i razem udadzą się do leśniczówki Dąbrówka, gdzie zaplanowano wspólne ognisko.
Celem rajdu jest uczczenie 155. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego oraz 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. W trakcie rajdu każdy z uczestników będzie miał możliwość oddania hołdu Powstańcom Styczniowym, w sposób szczególny ostatniemu przywódcy Powstania na Ziemi Łukowskiej – ks. Stanisławowi Brzósce i jego wiernemu adiutantowi Franciszkowi Wilczyńskiemu oraz tym wszystkim, którzy na przestrzeni wieków walczyli o Niepodległą Rzeczpospolitą.
Organizatorzy Rajdu zapraszają wszystkich mieszkańców powiatu łukowskiego na wspólne odkrywanie śladów przeszłości naszego regionu. „Poświęć swój czas i siły tym, którzy bez reszty poświęcali się dla naszej Ojczyzny. Wyraźmy Im w ten sposób naszą wdzięczność i pamięć.”
Zapisy chętnych będą przyjmowane między 8 a 14 stycznia, za pośrednictwem poczty elektronicznej, a dzień później zgłoszenia będą przyjmowane także w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Łuków.
Nocne obchody rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego organizują Łukowskie Stowarzyszenie Rozwoju, TPH „Orlik”, władze Gminy Łuków i Wiśniew oraz Nadleśnictwo Łuków.
Patronat medialny nad Pieszym Rajdem Powstańczym im. ks. St. Brzóski objęła Telewizja Master.
Szczegóły na stronach: www.lukow.org.pl, www.tphOrlik.org.pl, www.wisniew.pl i lukow.ug.gov.pl.