30 grudnia w Chełmie odbył się walny sprawozdawczo- wyborczy zjazd delegatów Lubelskiego Związku Zapaśniczego. Zjazd miał na celu wybór nowego zarządu oraz komisji rewizyjnej na 4-letnią kadencję.
Do władz Lubelskiego Związku ponownie zostali wybrani przedstawiciele łukowskich zapasów.
Ryszard Wałachowski – v-ce prezes Orląt Łuków ponowie został vice prezesem d/s organizacyjnych, natomiast trener sekcji zapasów Orląt Łuków Grzegorz Wałachowski wszedł w skład komisji rewizyjnej.
Prezesem LZZ ponownie został wybrany Mieczysław Czwaliński – v-ce prezes Polskiego Związku Zapaśniczego. Skład zarządu uzupełniają przedstawiciele Chełma, Zamościa, Lublina i Włodawy.