KLUB OSTOJA W ŁUKOWIE CHCE WYDAĆ KALENDARZ |

WAŻNE:

                 * EMISJA PROGRAMU MASTER TV * 15 sierpnia godz. 11:30  * Ekshumacja żołnierzy września ’39?  *  Rocznica Powstania Warszawskiego  *  Wymarsz łukowskiej pielgrzymki  *  Święto Miodów Ziemi Łukowskiej  *  Inwestycje drogowe  *  Zmiana ruchu na obwodnicy  * Powtórki non stop 16 – 18 sierpnia  *

KLUB OSTOJA W ŁUKOWIE CHCE WYDAĆ KALENDARZ Wiadomości

Klub Honorowych Dawców Krwi Ostoja w Łukowie chce podsumować I Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Oddaj Krew – Ratuj Życie” w sposób szczególny i wydać kalendarz promujący honorowe krwiodawstwo na rok 2020. Na kartach tego wyjątkowego kalendarza pojawią się nagrodzone i wyróżnione w konkursie prace.

Klub zachęca prywatnych przedsiębiorców i instytucje do udziału w tym przedsięwzięciu w charakterze Mecenasa Miesiąca. Pomysłodawcy kalendarza umieszczą Logo Mecenasa na każdej karcie kalendarza, a w sposób szczególny wyeksponują je w jednym miesiącu. Koszt Mecenatu to 400 zł. Kalendarz będzie promowany w naszym regionie, ale również na terenie całego kraju.

W celu ustalenia szczegółów przekazania wsparcia w promowaniu idei honorowego krwiodawstwa i wydania kalendarza,  klub prosi o  kontakt do 10 września (506 484 116, shdkrpostoja@gmail.com, www.facebook.com/Klub-HDK-Ostoja-w-Łukowie).

Zobacz także