SZACOWANIE STRAT PO SUSZY |

WAŻNE:

                 * EMISJA PROGRAMU MASTER TV * 12 lipca godz. 20:00  *  IX sesja Rady Miasta: – debata nad stanem miasta – wotum zaufania dla burmistrza  *  Powtórki non stop 13 – 14 lipca  *

SZACOWANIE STRAT PO SUSZY Wiadomości

Rolnicy z gminy Łuków, którzy zostali poszkodowani w wyniku tegorocznej suszy, mogą się starać o rekompensatę za poniesione straty. Wnioski należy składać jak najszybciej, a odpowiednie formularze można pobrać ze strony internetowej lub w urzędzie gminy.

Dokumenty mogą składać zarówno właściciele, jak i dzierżawcy gruntów, a wszystkie dane podane w oświadczeniach muszą być zgodne z informacjami zawartymi we wniosku o dopłaty bezpośrednie, składanymi do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W przypadku gospodarstwa rolnego położonego na obszarze co najmniej dwóch gmin, w których wystąpiły szkody, formularze trzeba złożyć do każdej gminy oddzielnie, wpisując do nich tylko uprawy znajdujące się na terenie danej gminy. Wśród składanych dokumentów musi być wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich na 2019 rok. Dokumenty należy złożyć w pokoju numer 29 do 19 lipca.

Zobacz także