RADNI ZABLOKOWALI „OŚWIATOWY APEL” |

WAŻNE:

                 * EMISJA PROGRAMU MASTER TV * 15 sierpnia godz. 11:30  * Ekshumacja żołnierzy września ’39?  *  Rocznica Powstania Warszawskiego  *  Wymarsz łukowskiej pielgrzymki  *  Święto Miodów Ziemi Łukowskiej  *  Inwestycje drogowe  *  Zmiana ruchu na obwodnicy  * Powtórki non stop 16 – 18 sierpnia  *

RADNI ZABLOKOWALI „OŚWIATOWY APEL” Wiadomości

Radny Mateusz Popławski chciał, aby podczas ostatniej sesji Rady Miasta, przyjęty został apel dotyczący trwającego właśnie strajku nauczycieli. Radny chciał, aby wystosowane zostało pismo do premiera i władz związkowych, zachęcające obie strony konfliktu do rzeczywistych negocjacji. Wniosek radnego nie uzyskał poparcia. Przeciw wprowadzeniu takiego punktu pod obrady było 10 radnych: 8 z PiS i 2 z Przymierza dla Ziemi Łukowskiej.

Podczas sesji, która odbywała się 10 kwietnia, radny Mateusz Popławski chciał, aby radni przyjęli uchwałę
o następującej treści: „Rada Miasta Łuków z niepokojem obserwuje konflikt pomiędzy nauczycielami, a Rządem RP, w sprawie podwyżek płac. Tym bardziej, że obecne zaostrzenie sytuacji dotyka także dzieci i młodzież oraz ich rodziców. Rada Miasta Łuków apeluje do Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej oraz związków zawodowych działających w oświacie o podjęcie rzeczywistego dialogu i rozwiązanie niebezpiecznego sporu społecznego”.

Podczas głosowania nad wnioskiem o wprowadzenie takiego projektu uchwały do porządku obrad, za opowiedzieli się Leonard Baranowski, Łukasz Bober, Mariusz Chudek, Grzegorz Gomoła, Henryk Lipiec, Maciej Nurzyński, Krzysztof Okliński, Arkadiusz Pogonowski i Mateusz Popławski. Przeciw natomiast byli: Zygmunt Celiński, Urszula Chruściel, Artur Gałach, Krzysztof Jodełko, Jarosław Okliński, Maria Pszczółkowska, Ewa Rybicka – Sicińska, Ryszard Smolarz, Przemysław Suchodolski i Przemysław Wereszczyński.

Zobacz także