ŚLUBOWANIE KADETÓW W RADORYŻU SMOLANYM |

WAŻNE:

                 * EMISJA PROGRAMU MASTER TV * 25 stycznia godz. 20:00  *  Finał WOŚP  * Norbi w Łukowie  *  Orszak Trzech Króli  * Nowe radiowozy dla Policji  *  Studniówki w łukowskich szkołach  *  Kolędowanie przedszkolaków  *  wywiad z dyr. ZGL S. Rzymowskim * Powtórki 26-27 stycznia NON STOP *

ŚLUBOWANIE KADETÓW W RADORYŻU SMOLANYM Wiadomości

W środę, 17 października w Zespole Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym  odbyło się ślubowanie kadetów klas pierwszych oraz uroczystość związana z obchodami szkolnymi Dnia Edukacji Narodowej.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych jest jedną z najbardziej podniosłych i wzruszających zarazem uroczystości w rocznym cyklu wydarzeń związanych z realizacją innowacji pedagogicznej w Zespole Szkół im. Wł. Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym.

Po wygłoszeniu tekstu roty i złożeniu aktu ślubowania na sztandar szkoły młodzież pierwszych klas mundurowych oficjalnie została przyjęta w poczet młodszych kadetów liceum ogólnokształcącego o profilu policyjnym, wojskowym i strażackim Zespołu Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym. Po uroczystym ślubowaniu błogosławieństwa kadetom udzielił ks. Grzegorz Bielak.

Uroczystość swoją obecnością zaszczycili goście: ks. Kanonik  Mieczysław Milczarczyk – proboszcz parafii w Radoryżu Kościelnym, Poseł na Sejm RP Krzysztof Głuchowski, Wicestarosta Powiatu Łukowskiego Włodzimierz Wolski, Dyrektor Powiatowego Zespołu Oświatowego w Łukowie Krzysztof Konstanty, Wójt Gminy Krzywda Jerzy Kędra, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie
st. bryg. Tomasz Majewski, Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Łukowie mł. insp. Mariusz Woźniak, koordynator w zakresie współpracy pomiędzy szkołą, a jednostką patronacką czyli 23 Batalionem Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Białej Podlaskiej ppor. Magdalena Rudzka, a także  czynni i emerytowani  nauczyciele, pracownicy oświaty i licznie przybyli członkowie rodzin kadetów. Po raz pierwszy w uroczystościach wzięli udział absolwenci szkoły, którzy ukończyli klasy mundurowe i swoje losy związali ze służbami mundurowymi tj. sierż. Mateusz Matyjasek pełniący służbę w Komendzie Stołecznej Policji oraz mł. asp. Bartosz Kulik pełniący służbę w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie.

Wyrazy podziękowania i kwiaty na ręce Pani Dyrektor Marzeny Kamińskiej złożyli zaproszeni goście i przedstawiciele Rady Rodziców. Na zakończenie akademii  uczniowie, w montażu słowno-muzycznym, przekazali  serdeczne życzenia dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom oraz wszystkim pracownikom szkoły.

Zobacz także