„CZYSTE POWIETRZE” DLA MIESZKAŃCÓW ŁUKOWA |

WAŻNE:

                 * EMISJA PROGRAMU ŚWIĄTECZNEGO MASTER TV * 21 kwietnia godz. 9:30  *  Akcenty Wielkanocne *  Drogi krzyżowe w Łukowie  *  Jarmark Wielkanocny  *  Wesołe Nutki  * Dni Kultury Żydowskiej  *  Master TV na Ukrainie  *  Życzenia  *  Powtórki non stop 22 kwietnia  *

„CZYSTE POWIETRZE” DLA MIESZKAŃCÓW ŁUKOWA Wiadomości

W czwartek, 18 października w hali sportowej Zespołu Szklono-Przedszkolnego o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie dla mieszkańców Łukowa, dotyczące realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Inicjatorem spotkania jest Ministerstwo Środowiska, które rozpoczęło cykl spotkań z mieszkańcami całego kraju, informujących jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynku oraz wymianę przestarzałych źródeł ciepła.

Podstawowym celem programu priorytetowego „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego oraz zdecydowane zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery z funkcjonujących i nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Zobacz także