PODWYŻKI ZA OGRZEWANIE I CIEPŁĄ WODĘ |

WAŻNE:

                 * EMISJA PROGRAMU MASTER TV * 28 czerwca godz. 20:00  *  Powtórki non stop 29 – 30 czerwca  *

PODWYŻKI ZA OGRZEWANIE I CIEPŁĄ WODĘ Wiadomości

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łukowie wprowadziło podwyżki opłat za ogrzewanie i ciepłą wodę. Obowiązują one od 1 października i dotyczą w głównej mierze mieszkańców bloków. Największym płatnikiem jest Łukowska Spółdzielnia Mieszkaniowa.

Jak informuje nas Maria Sierociuk, zastępca prezesa Zarządu ŁSM, ceny za podgrzewanie wody i dostarczanie ciepła do mieszkań wzrastają o około 10 procent. Jednak w związku z tym, że Spółdzielnia rozlicza się w systemie rocznym i pobiera zaliczki od mieszkańców, to do końca roku pieniędzy powinno wystarczyć. Nie będzie jednak zwrotu nadpłaty. Ceny zaś trzeba będzie aktualizować w nowym roku rozliczeniowym.

Podwyżka cen opłat za ciepło jest spowodowana wzrostem kosztów jakie ponosi Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Jak się okazuje o 10 procent wzrosła opłata za uprawnienia do emisji dwutlenku węgla, a ceny węgla o 20 procent.

Zobacz także