2 ETAP KANALIZACJI W UL. ŻELECHOWSKIEJ I 3 ETAP OKRZEI |

WAŻNE:

                 * EMISJA PROGRAMU MASTER TV * 22 lutego godz. 20:00  *   Powtórki non stop 23 – 24 lutego  *  

2 ETAP KANALIZACJI W UL. ŻELECHOWSKIEJ I 3 ETAP OKRZEI Wiadomości

Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej w Łukowie informuje, iż 17 lipca podpisano umowę z wykonawcą robót, firmą P.U.H.  „MEL – KAN” na wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul. Żelechowskiej oraz w ulicach: Rurowa, Bartnia, Sosnowa i Tartaczna.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej”. Wartość kontraktu wynosi  2 826 149,05 zł (netto).

Termin zakończenia prac w ul. Żelechowskiej do 31.12.2018 r. natomiast w ulicach: Rurowa, Tartaczna, Sosnowa i Bartnia do 31.12.2019 r.

Na tym etapie wykonawca realizuje prace przygotowawcze, tj. opracowuje projekt tymczasowej organizacji ruchu dla ulicy Żelechowskiej, który po pozytywnej opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie, przedstawi do zatwierdzenia Marszałkowi Województwa Lubelskiego.

Natomiast dla ulic: Rurowa, Sosnowa, Tartaczna, Bartnia, Wykonawca opracowuje odrębny Projekt tymczasowej organizacji ruchu, który po pozytywnym zaopiniowaniu przez Zarząd Dróg Miejskich w Łukowie i Zarząd Dróg Powiatowych w Łukowie oraz Komendanta Powiatowego Policji w Łukowie, przedstawi do zatwierdzenia Staroście Łukowskiemu. Po zatwierdzeniu projektów przez w/w organy zarządzające ruchem, wykonawca przystąpi do wykonywania robót budowlanych na tych obiektach.

Zobacz także