BIBLIOTEKA OGŁASZA KONKURS |

WAŻNE:

                      *  EMISJA PROGRAMU  MASTER TV  *  23 marca 2018 r. g. 20:00  *  XLIX Sesja Rady Miasta  *  Emisja NON STOP  24 – 25 marca

BIBLIOTEKA OGŁASZA KONKURS Wiadomości

Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie ogłasza czytelniczo – prasowy konkurs wiedzy o Bibliotece. Okazją do jego zorganizowania jest przypadająca właśnie 110 rocznica powstania placówki.

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział czytelnicy bibliotek i mieszkańcy powiatu łukowskiego. Kupon z pytaniami będzie zamieszczony w kilku numerach „Wspólnoty Łukowskiej”, dostępny w MBP i filiach oraz na stronie internetowej biblioteki www.biblioteka.lukow.pl.

Odpowiedzi na pytania konkursowe należy nadsyłać do 21 kwietnia. Lista laureatów zostanie ogłoszona w Tygodniu Bibliotek 8 maja.

Odpowiedzi na pytania wraz z danymi : imię, nazwisko, wiek, dokładny adres, telefon, należy składać do 21 kwietnia 2018 r. w siedzibie Biblioteki lub nadesłać na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Sienkiewicza, ul. Wyszyńskiego 24, 21-400 Łuków. Decyduje data stempla pocztowego.

Zobacz także