WNIOSKI DO ARIMR TYLKO DO 14 MARCA |

WAŻNE:

                 * EMISJA PROGRAMU MASTER TV * 14 grudnia godz. 20:00  *  II Sesja Rady Miasta  *  II Sesja Rady Powiatu  *  Powtórki 15-16 grudnia NON STOP *

WNIOSKI DO ARIMR TYLKO DO 14 MARCA Wiadomości

14 marca mija termin na składanie przez rolników „Oświadczeń potwierdzających brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w rok”. Oświadczenie ma formę papierową i musi być złożone osobiście lub poprzez osobę trzecią w Biurze Powiatowym ARiMR lub listownie za pośrednictwem poczty, w tym przypadku za datę wpływu do agencji uznaje się datę stempla pocztowego. Oświadczenia złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Biuro powiatowe ARiMR w Łukowie jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Jak informuje Agencja Rolnictwa i Modernizacji Rolnictwa oświadczenie może złożyć jedynie rolnik, który we wniosku o przyznanie płatności na 2017 r. deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie o: jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu; dopłatę dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi (tzw. ONW); wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013); premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).

 

Zobacz także