Radny Przemysław Wereszczyński nie jest już członkiem Klubu Przymierze dla Ziemi Łukowskiej. Pytany o powody odpowiada: „zrezygnowałem ze względu na brak współpracy w klubie”.

  Radny Przemysław Wereszczyński w grudniu ubiegłego roku zrezygnował najpierw z pełnienia funkcji przewodniczącego klubu radnych Przymierze dla Ziemi Łukowskiej, a  teraz z klubu wystąpił. Te działania można powiązać z tym, co działo się na budżetowej sesji Rady Miasta. Radny Wereszczyński nie poparł wówczas propozycji zmian budżetu, które zgłosili radni z Przymierza i PiS. Tematem, który poróżnił radnego z miejską koalicją był pomysł budowy zadaszonego, pełnowymiarowego sztucznego boiska nad Krzną.

  Klub radnych Przymierze dla Ziemi Łukowskiej liczył dotąd czterech członków. Teraz jest ich trzech. Radni Przymierza, razem z radnymi z PIS, współtworzą miejską koalicję, która obecnie liczy 13 radnych.