Wywiad z pierwszym dyr. Muzeum Regionalnego – Longinem Kowalczykiem