Wójt gminy Stanin Krzysztof Kazana otrzymał od radnych wotum zaufania i absolutorium. Uchwały w tej sprawie zostały podjęte podczaswięcej