Zakład Ubezpieczeń Społecznych wznowił bezpośrednie badania u lekarzy orzeczników i w komisjach lekarskich. Każdy ubezpieczony otrzymuje indywidualną informację owięcej

  U chłopca wieku 0-20 lat z Bytomia (woj. śląskie) zostały potwierdzone wyniki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Obecnie mężczyzna przebywa wwięcej