Czytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Sienkiewicza, uczniowie łukowskich szkół podstawowych, radni miejscy i powiatowi, strażacy, a także burmistrz i wiceburmistrz Łukowa wzięli udział w 8. edycji akcji „Narodowe Czytanie”, którą zorganizowano w sobotę 7 września w parku miejskim w Łukowie. Tym razem obecni odczytywali fragmenty polskich noweli opisujących rzeczywistość od romantyzmu po XX-lecie międzywojenne.
W tym roku do akcji Narodowe Czytanie, odbywającej się pod patronatem pary prezydenckiej, zakwalifikowanych zostało 8 pozycji wybranych spośród stu tytułów przesłanych do Kancelarii Prezydenta RP. Ich wspólną cechą jest polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem.
W Łukowie czytano fragmenty noweli:
Eliza Orzeszkowa – Dobra pani
Maria Konopnicka – Dym
Bolesław Prus – Katarynka
Bruno Schulz – Mój ojciec wstępuje do strażaków (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą)
Władysław Stanisław Reymont – Orka
Stefan Żeromski – Rozdzióbią nas kruki, wrony…
Henryk Sienkiewicz – Sachem
Henryk Rzewuski – Sawa (z cyklu: Pamiątki Soplicy)