Od poniedziałku 9 września PKS Łuków uruchomi dziesięć nowych linii autobusowych na terenie powiatu łukowskiego. Pieniądze na ten cel władze powiatu łukowskiego pozyskały właśnie z rządowego Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
Władze powiatu łukowskiego podpisały umowę z wojewodą lubelskim o przekazaniu z Funduszu blisko
80 tys. zł na uruchomienie nowych połączeń autobusowych. Zadanie to powierzono do realizacji łukowskiej spółce PKS. Do uruchomienia połączeń dołożą się również poszczególne samorządy. Umowa na uruchomienie nowych linii, podpisana pomiędzy władzami powiatu a wojewodą obowiązuje do końca roku.
Od poniedziałku 9 września w rozkładzie jazdy PKS Łuków pojawią się nowe połączenia pomiędzy Łukowem a miejscowościami takimi jak m.in.: Leszczanka, Niedźwiadka, Jonnik, Aleksandrówka, Zdżary, Glinne Szczygły, Zarzec Łukowski, Lipiny, Sarnów, Burzec, Wólka Domaszewska, Gręzówka i Klimki.
Wykaz nowych linie autobusowych:
Łuków – Leszczanka p. Trzebieszów
Łuków – Niedźwiadka p. Stanin
Łuków – Krzywda p. Jonnik
Łuków – Aleksandrówka p. Zdżary
Łuków – Glinne p. Szczygły
Łuków – Łuków p. Zarzec Łukowski
Łuków – Lipiny p. Sarnów, Burzec
Łuków – Serokomla p. Wólka Domaszewska, Adamów
Łuków – Łuków p. Żdżary
Łuków – Gręzówka p. Klimki