IV Sandomierski Indywidualny Rajd Rowerowy od chor. „Znicza” Antoniego Dołęgi z Farfaka do bohatera z Ryk mjr „Orlika” Mariana Bernaciaka.

10.06.2018 r.

Etap I 50 km: Łuków – Strzyżew Zarzecz Łukowski Olszewnica  Uroczysko Baran Olszewnica Strzyżew Łuków

Po pierwsze: Złożenie poezji wśród kwiatów dla Męczenników Sprawy Narodowej (Żołnierzy Wyklętych) na „Uroczysku Baran”

Po drugie: Prezentacja wierszy dla Żołnierzy Wyklętych i zaproszenie uczestników uroczystości do przekazania pamiątek do tworzącego się Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Radzyniu Podlaskim.

Po trzecie: Przekazanie wierszy patriotycznych, martyrologicznych i religijnych dla Zespołu Oświatowego w Kąkolewnicy

Po czwarte: Przekazanie wierszy Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Kąkolewnicy

Po piąte: Wręczenie książki poetyckiej z wierszami dla Żołnierzy Wyklętych por. Adamowi Brońskiemu synowi kpt. Zdzisława Brońskiego „Uskoka”.
 

24.06.2018 r.

Etap II 60 km: Łuków – Ryki – Wola Gułowska – Leopoldów – Ryki (Izba Pamięci Majora Mariana Bernaciaka „Orlika” i jego żołnierzy)

Z polecenia pani Alicji Kobus – bratanicy majora:

Po pierwsze: Przekazałem dwie książki poetyckie „Ambasador miłosierdzia” i „Miej miłosierdzie dla nas” z wierszami dla Żołnierzy Wyklętych i poezję patriotyczną, martyrologiczną i religijną do Izby Pamięci Majora Mariana Bernaciaka „Orlika” i jego żołnierzy w Rykach.

Po drugie: Przekazałem rajdy rowerowe, patriotyczno – historyczno – literackie.