W „CZWÓRCE” BEZ UŻYWEK |

WAŻNE:

                 * EMISJA PROGRAMU MASTER TV * 20 lipca godz. 20:00: Absolutoryjna Sesja Rady Powiatu Łukowskiego *  Emisja NON STOP 21  – 22 lipca

W „CZWÓRCE” BEZ UŻYWEK Wiadomości

W Szkole Podstawowej nr 4 w Łukowie, odbył się miejski konkurs pt. „ Co wiesz o zdrowym stylu życia – bez używek?”, nad którym patronat honorowy objął Burmistrz Łukowa Dariusz Szustek.

Test wiedzy był skierowany do uczniów klas siódmych z łukowskich szkół. Celem konkursu było propagowanie profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych, zwiększenie wiedzy nt. skutków zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych oraz promowanie życia wolnego od wszelkiego rodzaju używek, poszerzanie wiedzy uczniów na temat zasad zdrowego żywienia i dietetyki, kształtowanie prawidłowych nawyków zdrowego odżywiania się, jak również doskonalenie znajomości wpływu ruchu i gimnastyki na organizm człowieka.

 

Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców:

I miejsce  – Karol Król  (SP nr 2)

II miejsce – Natan Madej (SP nr 4)

III miejsce –  Karolina Cabaj (SP nr 2)

Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe, natomiast wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Klub Promocji Zdrowego Stylu Życia, którego założycielkami są Ilona Dmowska, Joanna Szczygielska oraz Agnieszka Gaja- Michalak, już trzeci rok inspiruje uczniów do podejmowania na terenie szkoły i poza nią różnych działań promujących zdrowy styl życia.

dav

dav

Zobacz także