PLANY ROZBUDOWY KRYTEJ PŁYWALNI |

WAŻNE:

                 * EMISJA PROGRAMU MASTER TV * 20 lipca godz. 20:00: Absolutoryjna Sesja Rady Powiatu Łukowskiego *  Emisja NON STOP 21  – 22 lipca

PLANY ROZBUDOWY KRYTEJ PŁYWALNI Wiadomości

W tegorocznym budżecie miasta przeznaczono 150 tys. zł na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy pływalni krytej Delfinek. Władze miasta planują powiększyć basen o część rekreacyjną.

Łukowska kryta pływalnia ma być podzielona na dwie części. Obecny basen ma służyć zaawansowanym pływakom oraz nauce pływania. Nowa niecka zaś ma być częścią rekreacyjną z wodnymi atrakcjami oraz miejscem dla małych dzieci z rodzicami.

Teren pod nową część pływalni jest już wyznaczony. To stare asfaltowe boisko przy SP5. Działka została już wydzielona i przekazana w zarząd Ośrodka Sportu i Rekreacji. W związku z rozbudową zmieni się też wejście na pływalnię, które powstanie od strony ul. Siedleckiej.

Opracowanie dokumentacji i określenie wstępnego kosztorysu będzie pierwszym krokiem. Następnie potrzebna będzie zgoda Rady Miasta na przeznaczenie odpowiednich pieniędzy na rozbudowę pływalni.

Zobacz także