RADNI UCHWALĄ BUDŻET NA 2018 ROK |

WAŻNE:

                      *  EMISJA PROGRAMU  MASTER TV  *  23 lutego 2018 r. g. 20:00  *  Podsumowanie ferii  *  Karnawał w Łukowie  *  “Tacy byliśmy jeszcze wczoraj”  *  Nowe pociągi w Łukowie  *  Emisja NON STOP  24 – 25 lutego

RADNI UCHWALĄ BUDŻET NA 2018 ROK Wiadomości

W piątek, 15 grudnia o godzinie 12.00 rozpocznie się XLVI sesja Rady Miasta. Głównym punktem sesji będzie podjęcie uchwały budżetowej na 2018 rok. Burmistrz przedstawi i uzasadni projekt uchwały budżetowej, do której opinie przedstawią: Regionalna Izba Obrachunkowa oraz Komisje stałe RM.

Podczas sesji radni podejmą również uchwały w sprawach, m.in.: przyjęcia planu pracy Rady Miasta na 2018 rok, zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych, ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych, przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta dla terenu położonego w Łukowie przy ul. Wiatraki, ustalenia ceny skupu żyta oraz ceny sprzedaży drewna.

Zobacz także