23 MLN ZŁ BĘDZIE KOSZTOWAĆ ZIMNA WODA |

WAŻNE:

                 * EMISJA PROGRAMU MASTER TV * 20 lipca godz. 20:00: Absolutoryjna Sesja Rady Powiatu Łukowskiego *  Emisja NON STOP 21  – 22 lipca

23 MLN ZŁ BĘDZIE KOSZTOWAĆ ZIMNA WODA Wiadomości

10 mln zł to kwota dotacji, o jaką zamierza ubiegać się miasto Łuków na rewitalizację zalewu Zimna Woda. Wniosek w tej sprawie, który będzie złożony do Regionalnego Programu Operacyjnego, jest już praktycznie gotowy. Aby go złożyć, potrzebne były zmiany w budżecie miasta oraz w wieloletniej prognozie finansowej. Te zmiany zostały przyjęte podczas sesji, która odbyła się 10 listopada.

Sesja Rady Miasta została zwołana w trybie przyspieszonym na wniosek burmistrza. Udział w niej wzięło 18 radnych. Wszyscy zagłosowali za przyjęciem zmian w budżecie oraz w wieloletniej prognozie finansowej. Te zmiany zostały wprowadzone w związku z przygotowywanym wnioskiem o dofinansowanie rewitalizacji zalewu Zimna Woda. Wniosek opiewa na kwotę 10 milionów. Cała inwestycja ma zaś kosztować 23 miliony 448 tysięcy. Prace nad zalewem mają potrwać do 2020 roku.

Zobacz także