MIEJSKIE OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ |

WAŻNE:

               * EMISJA PROGRAMU MASTER TV * 20 lipca godz. 20:00: Absolutoryjna Sesja Rady Powiatu Łukowskiego *  Emisja NON STOP 21  – 22 lipca

MIEJSKIE OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ Wiadomości

Nauczyciele z łukowskich przedszkoli i szkół podstawowych spotkali się w piątek 13 października na Miejskich Obchodach Dnia Edukacji Narodowej. W tym roku odbyły się one w Zespole Szkolno – Przedszkolnym. Burmistrz wręczył nagrody, a pięciu nauczycieli odebrało listy gratulacyjne za uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego.

Podczas uroczystej gali z okazji Dnia Edukacji Narodowej 13 nauczycieli zostało wyróżnionych nagrodami burmistrza miasta. Wśród nagrodzonych znaleźli się:

 • Elżbieta Pogodzińska dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
 • Bożena Durka Zespół Szkolno – Przedszkolny
 • Elżbieta Wawerek Zespół Szkolno – Przedszkolny
 • Marzena Jastrzębska Zespół Szkolno – Przedszkolny
 • Anna Szklarz Szkoła Podstawowa nr 2
 • Dariusz Nikiel Szkoła Podstawowa nr 2
 • Wiesław Michał Grula Szkoła Podstawowa nr 3
 • Iwona Zubkiewicz Szkoła Podstawowa nr 4
 • Agnieszka Bryła Szkoła Podstawowa nr 4
 • Małgorzata Wojciechowska Szkoła Podstawowa nr 5
 • Ewa Szymanek Szkoła Podstawowa nr 5
 • Małgorzata Piotrowska Przedszkole Integracyjne nr 1
 • Kamila Mróz Przedszkole Miejskie nr 3

Podczas uroczystości pięcioro nauczycieli odebrało listy gratulacyjne z okazji uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Złożyli oni również ślubowanie. W tym gronie znaleźli się:

 • Anna Maria Lech Szkoła Podstawowa nr 4
 • Dorota Jopek – Małycha Zespół Szkolno – Przedszkolny
 • Anna Szklarz Szkoła Podstawowa nr 2
 • Marcin Rychta Szkoła Podstawowa nr 5
 • Monika Kiełczewska Przedszkole Miejskie nr 3

Tegoroczne miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej zorganizowano w Zespole Szkolno – Przedszkolnym. Dyrektor Karol Ciołek wręczył też nagrody nauczycielom i pracownikom administracyjnym. Uczniowie „Jedynki” zaś przygotowali wesołą i rozśpiewaną część artystyczną. Akademię zakończyły życzenia dla wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty.

Zobacz także