DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ |

WAŻNE:

                      *  EMISJA PROGRAMU  MASTER TV  *  23 lutego 2018 r. g. 20:00  *  Podsumowanie ferii  *  Karnawał w Łukowie  *  “Tacy byliśmy jeszcze wczoraj”  *  Nowe pociągi w Łukowie  *  Emisja NON STOP  24 – 25 lutego

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ Wiadomości

W Szkole Podstawowej nr 4 w Łukowie, już 12 października odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej. Nauczyciele i pracownicy administracyjni otrzymali nagrody od dyrektor szkoły Elżbiety Pogodzińskiej, a uczniowie przygotowali część artystyczną i składali nauczycielom życzenia.

W kolejnych łukowskich szkołach obchody Dnia Edukacji Narodowej odbędą się w najbliższych dniach. W Szkole Podstawowej nr 2 i nr 3 akademie odbędą się w piątek, 13 października. Natomiast w Szkole Podstawowej nr 5 zaplanowano na poniedziałek, 16 października.

Jak co roku zorganizowane też zostaną miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej. Odbędą się one w piątek, 13 października w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Łukowie. Burmistrz Dariusz Szustek będzie wręczał nauczycielom awanse zawodowe. Wybrani nauczyciele otrzymają również nagrody dyrektora.

Natomiast powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej odbędą  się 14 października w Zespole Szkól nr 1 im. Henryka Sienkiewicza. W tym dniu obchodzony też będzie jubileusz 90-lecia „Alej”.

Uroczystości z okazji tego święta odbędą się również w szkołach prowadzonych przez powiat łukowski. W Zespole Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym Dzień Nauczyciela będzie połączony ze ślubowaniem klas pierwszych.

Zobacz także