ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH W “CZWÓRCE” |

WAŻNE:

                      *  EMISJA PROGRAMU MASTER TV  *  20 października 2017 r. g. 20:00   * Festiwal Jurajski *  Koncert Tymona Tymańskiego  *  Bezpieczny Peleton  *  50 lat Muzeum H. Sienkiewicza  *  Emisja NON STOP przez cały weekend 21 – 22 października

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH W “CZWÓRCE” Wiadomości

5 października w Szkole Podstawowej nr 4 w Łukowie odbyło się uroczyste przyjęcie pierwszaków w poczet uczniów szkoły. Na uroczystość przybyli: wiceburmistrz Marcin Mateńko, dyrektor Elżbieta Pogodzińska, wicedyrektor Elżbieta Kur  i Anna Siedlecka – Marciniuk oraz rodzice i nauczyciele.

Na sztandar szkoły dzieci ślubowały m.in. być dobrymi Polakami oraz dbać o dobre imię swej klasy i szkoły. Następnie wielka kredką zostały pasowane na uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4. Ponadto odbyła się część artystyczna, podczas której uczniowie recytowali wierszyki i śpiewali  piosenki o szkole. Na koniec uczniowie otrzymali dyplomy od klas III i upominki od rodziców. Uroczystość zakończyły grupowe zdjęcia.

Zobacz także