INAUGURACJA ŁUKOWSKIEGO UTW |

WAŻNE:

                 * EMISJA PROGRAMU MASTER TV * 20 lipca godz. 20:00: Absolutoryjna Sesja Rady Powiatu Łukowskiego *  Emisja NON STOP 21  – 22 lipca

INAUGURACJA ŁUKOWSKIEGO UTW Wiadomości

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 Łukowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbyła się 25 września. Uczestnicy zapoznali się z wykładowcami oraz planem zajęć, mieli także możliwość na zapisanie się na poszczególne zajęcia.

Słuchacze, którzy z różnych powodów nie byli na zakończeniu roku akademickiego otrzymali dyplomy ukończenia Uniwersytetu i certyfikaty z języka angielskiego i niemieckiego, natomiast słuchacze z 5-letnim stażem – Listy Gratulacyjne.

Wybrano także Radę Słuchaczy ŁUTW. Przewodniczącą została Bożenna Milcarz, sekretarzem Zofia Jezierska, natomiast członkami została Teresa Zdunek oraz Mirosława Żurawska. Po części oficjalnej słuchacze zostali zaproszeni do Kina Łuków na projekcję filmu „Wyprawa na Dach Europy”, a w Galerii PROwizorium na wystawę fotograficzną „Misja: Łuków-Mont Blanc 2017”.

Zobacz także