RADA SENIORÓW WYBRAŁA PREZYDIUM |

WAŻNE:

                      *  EMISJA PROGRAMU  MASTER TV  *  23 marca 2018 r. g. 20:00  *  XLIX Sesja Rady Miasta  *  Emisja NON STOP  24 – 25 marca

RADA SENIORÓW WYBRAŁA PREZYDIUM Wiadomości

Powołano Łukowską Radę Seniorów. Jej pierwsze posiedzenie odbyło się 10 października. Radni seniorzy wybrali prezydium rady. Przewodniczącym został Stefan Izdebski, wiceprzewodniczącą Bożenna Milcarz, a sekretarzem Jadwiga Teresa Kurowska.

Łukowska Rada Seniorów to organ doradczy burmistrza miasta. Składa się z przedstawicieli środowisk seniorów działających w Łukowie. We wtorek, 10 października rada ukonstytuowała się i rozpoczęła oficjalną swoją działalność. Posiedzenia Rady Seniorów mają odbywać się co najmniej raz na trzy miesiące.

Relacja z I posiedzenia Rady Seniorów już w najbliższym programie Master tv.

Zobacz także