ZBIÓRKA NA RĘKOPIS „POTOPU” H. SIENKIEWICZA |

WAŻNE:

                 * EMISJA PROGRAMU MASTER TV * 15 czerwca godz. 20:00 *  m.in.: Minipeleton w parku  * Festyn rodzinny *  Dni Kultury Chrześcijańskiej  *  Pieśni patriotyczne przedszkolaków * Dzień dziecka w parku * Awans “Orląt” do IV ligi   * Emisja NON STOP 16-17 czerwca

ZBIÓRKA NA RĘKOPIS „POTOPU” H. SIENKIEWICZA Wiadomości

W roku 2017 Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej – miejscu urodzenia polskiego noblisty obchodzi jubileusz 50-lecia działalności. W tym wyjątkowym czasie muzeum otrzymało ofertę nabycia części rękopisu „Potopu” Henryka Sienkiewicza – jednej z najpopularniejszych powieści polskich. Nabycie rękopisu „Potopu” jest niepowtarzalną, wyjątkową, szansą dla muzeum, zwiększającą jej prestiż i pozycję na skalę ogólnopolską.

Muzeum zamierza nabyć fragmenty powieści obejmujące wydarzenia wojenne, które miały miejsce po oblężeniu Zamościa i zwycięstwach Czarnieckiego w okolicach Jarosławia. W epizodach wojennych obok głównych bohaterów Trylogii występują postacie m.in. Rocha Kowalskiego i Stefana Czarnieckiego. Zawierają one następujące sceny:

Zdobycie szwedzkiej chorągwi królewskiej
Szwedzi w widłach Wisły i Sanu
Zdobycie Sandomierza
Poselstwo Zagłoby do obozu szwedzkiego po Rocha Kowalskiego.

Łączny koszt zakupu rękopisów to kwota 70 tys. złotych, którą muzeum stara się zgromadzić organizując zbiórkę publiczną pod hasłem: „Rękopis Potopu dla Muzeum H.Sienkiewicza”.

W realizacji przedsięwzięcia niezbędna będzie pomoc przyjaciół muzeum, miłośników twórczości pisarza, a także firm i organizacji, którym nie jest obojętny los polskich dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Każde nawet najmniejsze wsparcie ma znaczenie.

Inicjatywę pozyskania kart rękopisu „Potopu” przez Muzeum H. Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej można wesprzeć poprzez darowiznę na konto muzeum w Banku Spółdzielczym w Krzywdzie o numerze: 14 9203 0002 0000 4691 2000 0010.

Każda osoba czy instytucja wspierająca przedsięwzięcie otrzyma specjalny certyfikat – cegiełkę potwierdzającą współudział w realizacji przedsięwzięcia – nabycia kart rękopisu „Potopu” do zbiorów muzeum.

Powieść Henryka Sienkiewicza „Potop” była drukowana w odcinkach w krakowskim czasie w latach 1884-1886. Karty rękopisu Henryk Sienkiewicz wysyłał do drukarni rozdziałami i nigdy nie tworzyły one zwartego zespołu tym samym ulegały naturalnemu rozproszeniu. Przed wojną najwięcej kart „Potopu” udało się zgromadzić Zakładowi Narodowemu im. Ossolińskich we Lwowie.

Zobacz także