PUiIK UZYSKA PEŁNĄ DOTACJĘ ? |

WAŻNE:

                 * EMISJA PROGRAMU MASTER TV * 20 lipca godz. 20:00: Absolutoryjna Sesja Rady Powiatu Łukowskiego *  Emisja NON STOP 21  – 22 lipca

PUiIK UZYSKA PEŁNĄ DOTACJĘ ? Wiadomości

Kilkanaście dni temu informowaliśmy Państwa, że Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej w Łukowie otrzymało dofinansowanie do modernizacji oczyszczalni, ale w mniejszej wysokości niż planowano. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dziś zaktualizował listę rankingową, na której łukowska inwestycją ma szansę na pełną kwotę dofinansowania.

Na stronie NFOŚiGW ukazała się aktualizacja listy rankingowej konkursu w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. W ramach tego konkursu wniosek Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie o dofinansowanie zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej” uzyskał planowane dofinansowanie w kwocie 47 880 303,38 zł. Całkowita wartość projektu to ok. 76 000 000 zł plus VAT.

Jednocześnie informujemy, że dalej trwa ocena merytoryczna łukowskiego wniosku. Spodziewane rozstrzygnięcie konkursu planowane jest we wrześniu b.r.

Zobacz także