ŁUKOWSKIE OBCHODY ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO |

WAŻNE:

                 * EMISJA PROGRAMU MASTER TV * 13 lipca godz. 20:00: Zenek Martyniuk na  otwarciu zalewu  * Jata Race  *  Seniorada  *  Zakończenie roku  szkolnego  *  Rajd śladami kpt. “Ostoi”  *  Emisja NON STOP 14  – 15 lipca

ŁUKOWSKIE OBCHODY ŚWIĘTA WOJSKA POLSKIEGO Wiadomości

15 sierpnia o godz. 10:00 na Cmentarzu Wojennym przy ul. Strzelniczej w Łukowie odbędą się uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego w 97. Rocznicę Bitwy Warszawskiej.

W programie uroczystości przewidziano m.in. mszę św. polową, koncert w wykonaniu Orkiestry Dętej Towarzystwa Muzycznego im. A. Próchniewicza, pokaz musztry jazdy paradnej oraz władania bronią w wykonaniu  Konnej Straży Ochrony Przyrody i Tradycji, pokaz musztry klas mundurowych Zespołu Szkół im. Wł. Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym, wystawy sprzętu wojskowego i kawaleryjskiego oraz miejsc pamięci na Ziemi Łukowskiej.  Dla wszystkich uczestników zaplanowano wojskową grochówkę.

Organizatorzy proszą osoby i instytucje, które 15 sierpnia chcą złożyć wieńce pod obeliskiem ku czci poległych w wojnie polsko-bolszewickiej, aby poinformowały o tym pracowników Wydziału Promocji, Rozwoju i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego w Łukowie tel. 25 798 22 03 wew. 171, e-mail: promocja@starostwolukow.pl.

Mieszkańcy Łukowa i Ziemi Łukowskiej w dniu 15 sierpnia proszeni są o wywieszenie flagi państwowej na posesjach i balkonach.

Zobacz także