100 LAT SZKOŁY W DĄBIU |

WAŻNE:

                 * EMISJA PROGRAMU MASTER TV * 13 lipca godz. 20:00: Zenek Martyniuk na  otwarciu zalewu  * Jata Race  *  Seniorada  *  Zakończenie roku  szkolnego  *  Rajd śladami kpt. “Ostoi”  *  Emisja NON STOP 14  – 15 lipca

100 LAT SZKOŁY W DĄBIU Wiadomości

Szkoła Podstawowa w Dąbiu obchodzi w tym roku stulecie istnienia. Z tej okazji, w dniu 20 maja, odbędą się uroczystości jubileuszowe.

Uroczystości rozpocznie msza św. w kościele w Dąbiu o godzinie 11.00. Dalsza część uroczystości odbędzie się w szkole. Dyrektor Jacek Kiciński przedstawi rys historyczny szkoły, a uczniowie zaprezentują program artystyczny. Zostanie tez odsłonięta i poświęcona tablica pamiątkowa.

Szkoła w Dąbiu powstała w 1916 roku, kiedy została ulokowana w wynajętej sali u gospodarza. Była to szkoła jednoklasowa, z jednym nauczycielem, którym był Wiktor Baka. W 1918 roku, po parcelacji, została przeniesiona do budynku podworskiego oraz przekształcona na dwuklasową Publiczną Szkołę Powszechną.

W 1975 roku dyrektor pani Teresa Sierociuk w czynie społecznym, wspólnie z rodzicami uczniów, dobudowała do szkoły trzy sale lekcyjne, korytarz, pokój nauczycielski i pomieszczenie na bibliotekę. Po kilku latach korzystania z budynku wskutek wadliwej instalacji elektrycznej w szkole wybuchł pożar. Spłonęły dwie klasy lekcyjne, wiele pomocy dydaktycznych i wartościowych książek. Nauka w wyremontowanej szkole rozpoczęła się w maju 1982 roku.

Od września 1989 roku funkcję dyrektora szkoły objęła Jadwiga Sybicka, która wystąpiła z propozycją dobudowy węzła sanitarnego do istniejącego już budynku szkoły.

1 września 1996r. funkcję dyrektora szkoły objął Jacek Kiciński, który od razu zwrócił uwagę władz gminnych na konieczność budowy szkoły w Dąbiu.

Budowa zaczęła się w grudniu 1999 roku, a już 1 września 2000 roku rozpoczęto naukę w oddanym do użytku budynku dydaktycznym, łącznie ze świetlicą i stołówką szkolną. W roku szkolnym 2004/2005 cała społeczność szkoły mogła cieszyć się nowoczesnym kompleksem sportowym wraz z jedynym tego typu w powiecie „miasteczkiem ruchu drogowego”.

Obecnie Szkoła Podstawowa w Dąbiu mieści się w nowym, pięknym budynku z salą gimnastyczną i kompleksem boisk.

W roku szkolnym 2007/2008 nadano Szkole Podstawowej w Dąbiu imię Wandy Chotomskiej, a rok później poświęcono sztandar.

Zobacz także